April 2013 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden.

 2. Meddelelser ved formanden.

 3.           -            -   sognepræsten.

 4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.

5. Budget 2014 / kvartalsoversigt K1 2013

 6. Kirkesyn

 7. Nyt køkken

 7. Ansættelse af ny kirketjener / stillingsopslag

 7. Anvendelse af beløbene fra indsamlinger

 8. Holdning til eksterne arrangementer i kirken.

 10. Samarbejde med andre sogne.

 11. Eventuelt