Februar 2013 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 28. februar 2013 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

 2. Syn af kirke og præstebolig

 3. Fremlæggelse af regnskab 2012 v. Søren Hjorth

 4. Status for ny hjemmeside v. Allan Kongsted

 5. Meddelelser ved formanden.

 6.           -            -   sognepræsten.

 7. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.

 8. Vedtægter – herunder vedtagelse af honorar.

 9. Anskaffelse af hjertestarter?

 10. Status for nyt køkken.

 11. Status for sognesamarbejde

 12. Menighedsmøde

 13. Kalkning af Frederikssund Kirke – lån af Islebjerg Kirke

 14. Eventuelt

 15. Lukket møde – personsag