Februar 2014 | Islebjerg Kirke

 

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.00

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Status for nyt køkken

6. Gebyr for brug af kapellet til udensogns kister?

7. Planlægning af menighedsmøde onsdag d. 5. marts 2014.

8. Dato for syn af kirke og præstebolig

9. Eventuelt