Januar 2013 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 24. januar 2013 kl. 19.00

 Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3.           -            -   sognepræsten.

4. Regnskab v. Søren Hjorth.

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.

6. Vedtægter – herunder vedtagelse af honorar.

7. Nedsættelse af udvalg. 

8. Mødedatoer i 2013 – forslag fremlægges på mødet.

9. Anskaffelse af hjertestarter?

10. Status for ny hjemmeside.

11. Køb af nyt bestik og tallerkener.

12. Status for nyt køkken.

13. Eventuelt.

14. Lukket møde - personsag