Januar 2014 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

 2. Meddelelser ved formanden

 3.           -            -   sognepræsten

 4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Status for sognesamarbejdsmødet/tværsmødet 25. november 2013

 6. Status for nyt køkken

 7. Eventuelt