Juni 2013 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 20. juni 2013 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3. Meddelelser ved sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.

5. Status for nyt køkken.

6. Vikarsatser for kirkepersonale

7. Nye vinduer/terrassedøre i præstebolig

8. Eventuelt