Mødedatoer 2021 | Islebjerg Kirke

Mødedatoer for Islebjerg Sogns Menighedsråd i 2021

Ret til ændringer forbeholdes.
Der er offentlig adgang til møderne. 
Dagsorden samt beslutningsprotokoller findes her

Dato:                                                       Vigtige emner på dagsordenen:

 

Torsdag 7. januar 2021 kl. 18.30
AFLYST PGA. CORONA-RESTRIKTIONERNE! 
 

                 


                  
Torsdag 11. februar 2021 kl. 18.30
uden offentlig adgang pga. Corona-restriktionerne

               
                 
Nedsættelse af udvalg
                  Fastsættelse af mødedatoer for 2021
                  Godkendelse af vedtægter for poster og udvalg
                  samt forrretningsorden


 

Torsdag 11. marts 2021 kl. 18.30
 uden offentlig adgang pga. Corona-restriktionerne

      
       
     
                  Årsregnskab 2020Torsdag 15. april 2021 kl. 18.30
uden offentlig adgang pga. Corona-restriktionerne

Ekstraordinært MR-møde
Torsdag 29. april 2021 kl. 18.30
uden offentlig adgang pga. Corona-restriktionerne

      
       
      
                

 Torsdag 27. maj 2021 kl. 18.30

                
                 
                  Budget 2022
                  Kvartalsrapport - 1. kvt.Torsdag 10. juni 2021 kl. 18.30

 
                

                  
 
Torsdag 12. august 2021 kl. 18.30

      
                  Kvartalsrapport - 2. kvt.

Torsdag 23. september 2021 kl. 18.30

       
        
       
                  Revideret årsregnskab 2020
                  Evt. budget 2022 -
                  endelig godkendelse

Torsdag 28. oktober 2021 kl. 18.30

 

       
                  Budget 2022 -
                  endelig godkendelse
                  Evt. kvartalsrapport - 3. kvt.
 

Torsdag 25. november 2021 kl. 18.30                                         Kvartalsrapport - 3. kvt.
                                                                                                     Valg af enkeltmandsposter