Maj 2013 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.00

 Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
2. Meddelelser ved formanden.
3.           -            -   sognepræsten.
4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.
5. Status for nyt køkken.
6. Godkendelse af Kirkeindsamlingslisten (Kollektlisten)
7. Status for sognesamarbejde
8.Vikarsatser for kirkepersonale
9. Grundlovsdag – 5. juni – kirken åben eller lukket?
10. Resultat af syn af kirke og præstebolig
11. Eventuelt