Marts 2013 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden.

 2. Meddelelser ved formanden.

 3.           -            -   sognepræsten.

 4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.

5. Status for nyt køkken.

 6. Anskaffelse af nyt kamera?

 7. Anskaffelse af ny kopimaskine?

 8. Ansættelse af ny kirketjener.

 9. Pasning af kirkekontor under kordegnens deltagelse i Landskursus.

 10. Eventuelt.