Marts 2014 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2013

3. Meddelelser ved formanden

4.           -            -   sognepræsten

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

6. Status for nyt køkken

7. Gebyr for brug af kapellet til udensogns kister?

8. Eventuelt