November 2013 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

 2. Meddelelser ved formanden

 3.           -            -   sognepræsten

 4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport – 3. kvartal

 6. Budget 2014 – endelig godkendelse

 7. Godkendelse af Kollektlisten

 8. Status for nyt køkken

 9. Valg til enkeltmandsposter:

a) Formand – Skriftlig hemmelig afstemning

b) Næstformand – Skriftlig hemmelig afstemning

c)Kontaktperson

d)Kasserer

e)Kirkeværge

f)Tegningsberettiget

g)Bygningskyndig

10. Eventuelt