Oktober 2013 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke,
torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Orientering om mødet mandag d. 28. oktober 2013 vedr. vikarsatser for kirkepersonale

6. Kirkekontoret holde åbent eller lukket 23. december 2013 og 31. december 2013 ?

7. Udarbejdelse af Kollektliste – gældende fra 1. søndag i advent og 1 år frem

8. Menighedsrådets mødedatoer samt forplejning i 2014

9. Status for nyt køkken

10. Status for parkeringsforholdene ved kirken

11. Eventuelt

12. Lukket møde - personaleforhold