Vielse | Islebjerg Kirke

Ønsker I at blive gift i Islebjerg Kirke, skal I rette henvendelse til sognepræsten , og aftale nærmere vedrørende dato og tidspunkt.

Herefter skal I kontakte kirkekontoret, og oplyse dato og tid for vielsen til kordegnen, samt Jeres navne, adresse/r, telefonnummer samt cpr.nr. Endvidere skal I oplyse navne og adresser på de to, der skal være vidner til Jeres vielse. Der skal være ét vidne for hver af Jer.

Ønsker I at sende ovenstående oplysninger pr. mail, skal de sendes via dette sikre link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9113

Når der er ca. 4 måneder til vielsen, skal I udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk, én for hver af Jer.

Udfra Jeres ægteskabserklæringer udfærdiger kommunen en såkaldt prøvelsesattest, som I modtager som digital post, og skal udprinte og aflevere på kirkekontoret. Prøvelsesattesten må max være 4 måneder gammel i forhold til bryllupsdatoen.
Den skal således være gyldig på bryllupsdagen.

Ønsker du/I at ændre navn på bryllupsdagen, skal det gøres ved at gå ind på www.borger.dk med NemID og udfylde blanketten "Navneændring på bryllupsdagen".

Ønsker begge at ændre navn, skal I indtaste en ansøgning hver. 

Denne navneændring er gebyrfri, såfremt I tager hinandens mellem-og/eller efternavne. Man kan desuden gebyrfrit ændre i sine andre navne samtidig. Fristen for at ændre sit navn som følge af en vielse er 3 måneder.
Herefter koster det et gebyr på pt. 505 kr. (2020)

Navneændringer i forbindelse med vielse, kan først træde i kraft på vielsesdatoen.

Ansøgningen om navneændring bliver sendt til bopælssognet, der vil behandle ansøgningen - også ved vielse andetsted end i bopælssognet.

Bopælssognet kan findes på www.sogn.dk.

Navneændring i forbindelse med vielse behandles af bopælssognet, der herefter sender en kvittering til vielsesmyndigheden (kommune, kirke m.m.) Hører borgeren ikke noget fra kirkekontoret i bopælssognet, anses sagen som værende i orden. Der vil ikke komme en særskilt besked til borgeren via eboks førend vielsen har fundet sted og navneændringen er trådt i kraft i CPR/Kirkebogen.

Har I spørgsmål til vielsen i kirken eller til navneændring på bryllupsdagen, så tøv ikke med at kontakte kirkekontoret.