April 2014 | Islebjerg Kirke

 

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

 2. Meddelelser ved formanden

 3. Meddelelser ved sognepræsten

 4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Kvartalsrapport 1.kvt. 2014 – godkendelse

 6. Budgetforslag 2015 – godkendelse

 7. Resultatet af syn af præstebolig og kirke

 8. Vikartakster gældende for Frederikssunds kirker

 9. Gebyr for brug af kapellet til udensogns kister?

10. Status for nyt køkken

 11. Maling af kirke og våbenhus

12. Status for ny computer samt trådløst netværk

13. Kirken holde åbent eller lukket Grundlovsdag/ 5. juni 2014 ?

 14. Eventuelt