Maj 2014 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

 2. Meddelelser ved formanden

 3. Meddelelser ved sognepræsten

 4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Vikartakster gældende for Frederikssunds kirker

 6. Status for nyt køkken

 7. Status for maling af kirke og våbenhus

 8. Ny kopimaskine

 9. Eventuelt