Juni 2014 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, tirsdag den 17. juni 2014 kl. 19.00

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Anskaffelse af false/foldemaskine til salmefoldere?

6. Status for nyt køkken

7. Ny underviser i babysalmesang

8. Serviceaftale på ny kopimaskine?

9. Menighedsrådsvalg 2014

10. Eventuelt

11. Lukket møde - Personsag