August 2014 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 14. august 2014 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

 2. Meddelelser ved formanden

 3.           -            -   sognepræsten

 4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport – 2. kvartal

 6. Fordeling af de ”frie midler”

 7. Vikar for kordegnen ved ferie og sygdom

 8. Underviser til babysalmesang

 9. Skriftlige aftaler for brug af kirkens lokaler?

 10. Tværs-møde i Kingos Minde, Slangerup mandag den 15. september 2014

 11. Status for nyt køkken

 12. Kordegnen adgang til dataarkiv på DAP (Den digitale arbejdsplads)?

 13. Eventuelt

 14. Lukket møde - Personsag