Konstituerende menighedsrådsmøde 13. november 2014 | Islebjerg Kirke

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde

torsdag, den 13. november 2014 kl.18.00 i Islebjerg Kirke.

 

Dagsorden:

 

1.  Godkendelse af dagsorden

 2.  Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.

 3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.

 4.  Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 1.

 5.  Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 2.

 6.  Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1.

 7.  Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2.

 8.  Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4.

9.   Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5.

10. Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8.

11. Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9.

12. Valg af stående udvalg, jf. menighedsrådslovens § 17 stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19).

13. Valg af medlemmer til det stående præstegårdsudvalg i flersognspastorater, jf. menighedsrådslovens § 18

 14. Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1.

 15. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2.

 16. Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge    
       kontaktperson,jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6 (dette punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, 
       hvis det ønskes).

 17. Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden.

 18. Eventuelt.