Oktober 2014 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

 2. Meddelelser ved formanden

 3.           -            -   sognepræsten

 4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport – 3. kvartal

 6. Status for nyt køkken

 7. Behandle + godkende personalehåndbogen

 8. Kørselsgodtgørelse ved vikartjeneste

 9. Godkendelse af kollektlisten

 10. Nye borde og stole til menighedslokalet?

 11. Kirkekontoret holde åbent eller lukket nytårsaftensdag den 31. december 2014?

 12. Eventuelt

 13. Lukket møde - Personsag