November 2014 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 13. november 2014 kl. 20.00

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

 2. Meddelelser ved formanden

 3.           -            -   sognepræsten

 4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Status for nyt køkken

 6. Personalehåndbogen – genbehandles pga. tilføjelser/ændringer

 7. Eventuelt