Januar 2015 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 8. januar 2015 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandle årsregnskab 2013 – Provstiets revision

6. Bilag til regnskabsinstruks – behandles og godkendes

7. Status for nyt køkken

8. Status for blanketter vedrørende leje af menighedslokalet

9. Gamle borde og stole i menighedslokalet – hvad skal der ske?

-------------------------- pause 20 minutter --------------------------------------------------------------

10. Weekend-højskolen – tilmeldingsprocedure og deltagerantal ændres?

11. Vedtægter

12. Nedsættelse af udvalg

13. Mødedatoer i 2015 – forslag fremlægges på mødet.

14. Dato for menighedsmøde

15. Fagligt/socialt møde menighedsrådet/personalet

16. Babysalmesang fortsætte ?

17. Eventuelt