Februar 2015 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Planlægning af Menighedsmøde onsdag den 4. marts 2015

6. Blanketter vedr. leje af menighedslokalet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Medarbejdermøde – dato findes

8. Personalet betale for maden ved arrangementer, hvor de er på arbejde?

9. Mad til Islebjerg Café

10. Forretningsorden + vedtægter – behandles og godkendes

11. Fagligt/socialt møde menighedsrådet/personalet

12. Eventuelt