Marts 2015 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling + godkendelse af årsregnskab 2014

6. Blanketter vedrørende lån af menighedslokalet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Dato for konstituerende menighedsrådsmøde

8. Dato for ansættelsessamtaler – ny kirketjener

9. Ny dato for medarbejdermøde

10. Ny dato for menighedsrådsmøde i november 2015

11. Kirken/kirkekontoret åbent eller lukket Grundlovsdag 5. juni 2015?

12. Eventuelt