April 2015 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 23. april 2015 kl. 20.00

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Kvartalsrapport 1. kvt. 2015 – behandles og godkendes

6. Budget 2016 – behandles og godkendes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Resultatet af provstesyn af præstebolig og kirke

8. Nedsættelse af udvalg under menighedsrådet

9. Status for personalehåndbogen

10. Kan kirken/kirkekontoret lukkes om mandagen?

11. Eventuelt