Konstituerende menighedsrådsmøde 23. april 2015 | Islebjerg Kirke

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde

torsdag, den 23. april 2015 kl.18.00 i Islebjerg Kirke.

 

Dagsorden:

 

1.  Godkendelse af dagsorden

2.  Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.

3.  Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.

4 .Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 1.

5. Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 2.

6. Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1.

7.  Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2.

8.  Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4.

9. Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5.

10. Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8.

11.  Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9.

12.  Valg af stående udvalg, jf. menighedsrådslovens § 17 stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19).

13. Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1.

14  Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2.

15.  Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og  
       kontaktperson, jf. menighedsrådslovens§ 9, stk. 6

16.Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden.

17. Eventuelt.