Konstituerende menighedsrådsmøde 23. april 2015 | Islebjerg Kirke

Referat af  konstituerende menighedsrådsmøde 23. april 2015 kl. 18.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet


Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Hanna Thomasen (HT),
Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), Kirsten Kjersgaard (KK), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP), Peter Herman, organist/medarbejderrepræsentant samt kordegn/sekretær for menighedsrådet Tine Birksholm Sejersen(TIB).

 

Alle er fremmødt.

 

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens §6 stk.2

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.

4. Valg af formand jf. menighedsrådslovens §8 stk.1.

5. Valg af næstformand jf. menighedsrådslovens §8 stk.2

6. Valg af kirkeværge jf. menighedsrådslovens §9 stk.1

7. Valg af kasserer jf. menighedsrådslovens § 9 stk.2

8. Valg af sekretær jf. menighedsrådslovens § 9 stk.4

9. Valg af kontaktperson jf. menighedsrådslovens § 9 stk.5

10. Valg af bygningskyndig jf. menighedsrådslovens §9 stk.8

11. Valg af underskriftsberettiget jf. menighedsrådslovens § 9 stk.9

12. Valg af stående udvalg jf. menighedsrådslovens § 17 stk.1 (for ikke selvejende kirker § 19)

13. Valg af valgbestyrelse jf. valglovens §6 stk. 1

14. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2

15. Fastsættelsen af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6.

16. Tid for 1. møde i funktionsperioden

17. Eventuelt

 

 

Mødet slut: 18.40

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens §6 stk.2Den valgte kandidat er valgbar.

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.


Lena Reimer underskrev erklæringen.

4. Valg af formand jf. menighedsrådslovens §8 stk.1

Kirsten Kjersgaard er kandidat.  7 stemmer på Kirsten Kjersgaard. Kirsten Kjersgaard  blev valgt.

5. Valg af næstformand jf. menighedsrådslovens

 § 8 stk.2


 Frode Skjold er kandidat.  7 stemmer til Frode Skjold .  Frode Skjold blev valgt.

 

 

6. Valg af kirkeværge jf. menighedsrådslovens § 9 stk.1


 

Frode Skjold og Greta Mikkelsen stiller op.

Greta Mikkelsen blev enstemmigt valgt.


7. Valg af kasserer jf. menighedsrådslovens § 9 stk.2


 Kirsten Barfod blev valgt.

8. Valg af sekretær jf. menighedsrådslovens § 9 stk.4

Ingen blev valgt, da funktionen ligger hos kordegnen.

9. Valg af kontaktperson jf. menighedsrådslovens

 § 9 stk.5

 
Ruth Stenbak blev valgt.

10. Valg af bygningskyndig jf. menighedsrådslovens §9 stk.8

 
Ole Aabel blev valgt.

11. Valg af underskriftsberettiget jf. menighedsrådslovens § 9 stk.9


 Kirsten Barfod blev valgt.

12. Valg af stående udvalg jf. menighedsrådslovens

§ 17 stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19)

Frode Skjold (formand), Hanna Thomasen og Lena Reimer blev valgt.

13. Valg af valgbestyrelse jf. valglovens §6 stk 1

Kirsten Kjersgaard, Frode Skjold og Lena Reimer blev valgt, Hanna Thomasen blev valgt som suppleant.

14. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens §6, stk.2


 Kirsten Kjersgaard blev valgt.

15. Fastsættelsen af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6.

Honoraret blev fastsat til 5500 kr. pr. funktion.

16. Tid for 1. møde i funktionsperioden

1. møde i funktionsperioden bliver torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00

17. Eventuelt

Intet