Maj 2015 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Nedsættelse af udvalg

6. Forretningsorden + vedtægter – behandles og godkendes

7. Ny dato for møde i udvalget vedr. Personalehåndbogen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Status for nyt køkken

9. Frie midler – hvad skal de bruges til?

10. Eventuelt