Juni 2015 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Alarmtilkald og A-nøgler

6. Blanketter og økonomi ved udlån af kirkens lokaler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Frie midler – hvad skal de bruges til?

8. Status for nyt køkken

9. Sikkerhedssko til kirketjener Jette Pedersen?

10. Åbning af kirkens kapel for bedemænd uden for kirketjenerens arbejdstid

11. Eventuelt

12. Lukket møde - Personsag