August 2015 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 13. august 2015 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport – 2. kvartal

6. Revideret årsregnskab 2014 – behandling og godkendelse

7. Godkendelse af beløb ved udlån af kirkens lokaler til ikke-kirkelige formål

8. Kirkekaffe til gudstjenesterne under køkkenrenoveringen

9. Eventuelt