Oktober 2015 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 29. oktober kl. 19.00

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling + godkendelse af kvartalsrapport – 3. kvartal 2015

6. Behandling + endelig godkendelse af budget 2016

7. Brug af de sidste frie midler for 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.  Status for Wi-fi i kirken

9. Weekend-højskole 2016 – herunder pris og deltagerantal

10. Godkendelse af ny personalehåndbog 2015

11. Skal kirken/kirkekontoret holde åbent/lukket nytårsaftensdag 31. dec.2015?

12. Eventuelt

13. Lukket møde - Personsager