November 2015 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 19. november kl. 19.00

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling + godkendelse af revideret årsregnskab 2014 – Provstiets revision

6. Endelig vedtagelse af brug af frie midler for 2014

7. Koder og nøgler til kirken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.  Valg til enkeltmandsposter:

a) Formand – Skriftlig hemmelig afstemning
b) Næstformand – Skriftlig hemmelig afstemning
c) Kontaktperson
d) Kasserer
e) Kirkeværge
f)  Tegningsberettiget
g) Bygningskyndig

9. Mødedatoer i 2016 + forplejning – forslag fremlægges på mødet

10. Godkendelse af Kollektlisten

11. Eventuelt

12. Lukket møde - Personsager