Januar 2016 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 7. januar 2016 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Fortsætte med 2-årig funktionsperiode ved Menighedsrådsvalg 2016?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Konfirmandlærer ansættes i perioden 2016 – 2017?

7. Dato for Menighedsmøde – forslag: onsdag den 2. marts 2016

8. Babysalmesang fortsætte?

9. Eventuelt