Februar 2016 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 11. februar 2016 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Fælles administrationschef med Frederikssund kommunes øvrige sogne?

6. Regler omkring flagning ved Islebjerg Kirke

7. Banner med Islebjerg Kirke på Lokalavisen Frederikssunds hjemmeside?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Fælles annonce og dato (13. september 2016) for orienteringsmøde vedr. Menighedsrådsvalg 2016 – sammen med Frederikssund Kommunes øvrige sogne?

9. Musik i forbindelse med gudstjenester og højmesser?

10. Kirkebil til udensogns kirkegængere og sognebåndsløsere?
11. Dato for syn af kirke og præstebolig

12. Kan kirkens telefon -og internetabonnementer gøres billigere?

13. Planlægning af Menighedsmødet onsdag den 2. marts 2016

14. Ansøgning fra sognepræsten om betaling af studietur til London 17.- 20. maj 2016.

15. Pris for sogneudflugt lørdag den 11. juni 2016

16. Eventuelt