Marts 2016 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling + godkendelse af årsregnskab 2015

6. Dato for Medarbejdermøde

7. Dato for årligt fælles arrangement for menighedsråd og personale + nedsættelse af udvalg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Kan kirkens telefon - og internetabonnementer gøres billigere? – hvad er status i sagen?

9. Flytte kontortiden torsdag den 23. juni 2016 – Sankt Hans aften?

10. Eventuelt

11. Lukket møde - Personsag