April 2016 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 14. april 2016 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Kvartalsrapport 1. kvt. 2016 – behandles og godkendes

6. Budget 2017 – behandles og godkendes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Ophængning af diverse plakater i kirken?

8. Tilbud på ny kopimaskine/ ny digital løsning

9. Sælge kirkens lille el-orgel?

10. Opfølgning på telefonabonnement

11. Eventuelt

12. Lukket møde