Maj 2016 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 12. maj 2016 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Kvartalsrapport 1. kvt. 2016 – behandles og godkendes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Nyt anlæg til menighedslokalet samt kirkerummet

7. Status for kirke – og præsteboligsyn den 3. maj 2016

8. Nyt tilbud på ny kopimaskine/ ny digital løsning

9. Ny dato for Medarbejdermøde – forslag: tirsdag d. 30. august 2016 kl. 13.00

10. Eventuelt