Juni 2016 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 16. juni 2016 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Frie midler – hvad skal de bruges til?

6. Tilbud på 3 – årigt abonnement hos ChurchDesk?

7. Nedsættelse af gudstjenesteudvalg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Dato for Menighedsmøde i 2017

9. Fastsættelse af antal kandidater til Islebjerg Menighedsråd - Menighedsrådsvalg 2016

10. Fælles valgannonce med Frederikssund Kommunes øvrige sogne?

11. Energimærkning af kirke og præstebolig

12. Eventuelt

13. Lukket møde