September 2016 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 29. september 2016 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Lukket møde - Personsag

2. Godkendelse af referat og dagsorden

3. Meddelelser ved formanden

4. Meddelelser ved sognepræsten

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Revisionsprotekollat vedr. årsregnskab 2015 – behandling og godkendelse

7. Budget 2017 – endelig behandling og godkendelse

8. Weekend-højskole 2017 – fastsættelse af deltagerpris samt deltagerantal

9. Kollektliste – nedsættelse af udvalg

10. Eventuelt

11. Lukket møde - Lønforhandling