Oktober 2016 | Islebjerg Kirke

 

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 27. oktober 2016 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Drøftelse vedr. indskydergarantien i banken pga. regelændring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Forslag til brug af de sidste frie midler for 2015

7. Behandling og godkendelse af Kvartalsrapport 3. kvartal 2016

8. Eventuelt

9. Lukket møde