November 2016 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 17. november 2016 kl. 20.00


Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden
2. Meddelelser ved formanden
3. Meddelelser ved sognepræsten
4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet
5. Behandling og godkendelse af revideret årsregnskab 2015 – Provstiets revision
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Godkendelse af Kollektliste
7. Status vedr. regelændring for indskydergaranti i banken
8. Kirken have produceret sine egne kort til gaver, julehjælp m.m.?
9. Babysalmesang fortsætte i 2017?
10. Eventuelt
11. Lukket møde