Januar 2017 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke torsdag den 5. januar 2017 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Mødedatoer 2017

6. Nedsættelse af udvalg

7. Vedtagelse af vedtægter
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Regnskabsinstruks – behandles og godkendes

9. Dato for Aktivitetsmøde

10. Forslag om ny pris ved Mindesamvær og Islebjerg Café

11. Hvilke midler skal gå til Menighedsplejen, og hvem kan komme i betragtning?

12. Kursus i kommunikation og samarbejde for personale og menighedsråd?

13. Eventuelt