Februar 2017 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke torsdag 9. februar 2017 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Dato for syn af præstebolig og kirke

6. Dato for Medarbejdermøde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Planlægning af Menighedsmøde 1. marts 2017

8. Ny tilkaldeliste til brandvæsenet

9. Status for vedtægter for udvalg

10. Eventuelt

11. Lukket møde – Seminarer/kursus