Marts 2017 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke torsdag 2. marts 2017 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Fællesarrangement for personale og menighedsråd

6. Behandling og godkendelse af årsregnskab 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Ny dato for syn af præstebolig og kirke

8. Kursus i kommunikation og samarbejde for personale og menighedsråd

9. Oprette Mobile Pay?

10. Eventuelt

11. Lukket møde – Personsag