April 2017 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke torsdag 6. april 2017 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Brug af mikrofon v. udlejning af menighedslokalet

6. Forslag til ind-og udgangsbøn, herunder ordlyden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Forespørgsel om fælles personalekonsulent i Frederikssund Provsti

8. Brug af Church Desk

9. Oprettelse af Mobile Pay?

10. Ansætte konfirmandlærer som seniorordning for præsten?

11. Tilbud på årsfolder

12. Eventuelt

13. Lukket møde – Overslag og tilbud på renovering af toiletter