Maj 2017 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke torsdag 4. maj 2017 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling + godkendelse af Budget 2018

6. Behandling + godkendelse af Kvartalsrapport 1. kvt. 2017

7. Brug af frie midler fra 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Status for brandsyn 4. maj 2017

9. Ansættelse af konfirmandlærer

10. Sogneanalyse

11. ”Mini-kursus” for menighedsrådsmedlemmer i Church Desk

12. Anskaffe ergonomisk mus og tastatur til kordegnen?

13. Eventuelt

14. Lukket møde – tilbud på renovering af toiletter