August 2017 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke torsdag 10. august 2017 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport 2. kvartal 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Frie midler fra 2016 – hvad skal de bruges til?

7. Fotografering af kirken indvendig (Google Street View 360°)?

8. Eventuelt

9. Lukket møde – Præsteansættelse