Oktober 2017 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke torsdag 26. oktober 2017 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Budget 2018 – endelig behandling og godkendelse

6. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport 3. kvt. 2017

7. Julehjælp 2017?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Kopipriser ved lån af kopimaskinen

9. Afholdelse af juletræsfest 17. december 2017?

10. Status for blanketter vedr. udlån af kirkens lokaler

11. Eventuelt

12. Lukket møde – lønforhandlinger samt personalesag.