November 2017 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke torsdag den 23. november 2017 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Snerydning ved præsteboligen samt snerydning v. kirken i weekenden 2.-3. december 2017

6. Afholde  Islebjerg Café 3. januar 2018? Samt afholdelse af Islebjerg Café fremadrettet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Godkendelse af kollektliste/indsamlingsliste for kirkeåret 2017/2018

8.  Valg til enkeltmandsposter:

a) Formand – Skriftlig hemmelig afstemning
b) Næstformand – Skriftlig hemmelig afstemning
c) Kontaktperson
d) Kasserer
e) Kirkeværge
f)  Tegningsberettiget
g) Bygningskyndig

9. Mødedatoer januar og februar 2018 + forplejning – forslag fremlægges på mødet

10. Eventuelt

11. Lukket møde – Personsag, status for præsteansættelse samt lønforhandlinger