Januar 2018 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 11. januar 2018 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent/ordstyrer

2. Godkendelse af referat og dagsorden

3. Meddelelser ved formanden

4. Meddelelser ved sognepræsten

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Dato for Aktivitetsmøde

7. Kirken have produceret sine egne kort?

8. Nyt honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson

9. Afholdelse af Islebjerg Café onsdag 7. februar 2018?

10. Eventuelt