Februar 2018 | Islebjerg Kirke

Menighedsrådsmøde i Islebjerg Kirke, torsdag den 22. februar 2018 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent/ordstyrer

2. Godkendelse af referat og dagsorden

3. Meddelelser ved formanden

4. Meddelelser ved sognepræsten

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

6. Datoer for menighedsrådsmøder i 2018 (forslag vedlagt)

7. Udvalgsposter til sognepræsten

8. Dato for gennemgang af sogneanalysen

9. Dato for Aktivitetsmøde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Dato for Medarbejdermøde

11. Resultat af indflytningssyn af præsteboligen 7. februar 2018

12. Dato for syn af kirken

13. Planlægning af Menighedsmøde 7. marts 2018

14. Kirken have produceret sine egne kort/telegrammer?

15. Loppemarked i kirken i foråret 2018?

16. Opfølgende kursus i kommunikation – og samarbejde?

17. Eventuelt

18. Lukket møde – Personsag, samarbejde med kor samt kirketjenerstillingen